BORUSAN İSTANBUL
FİLARMONİ ORKESTRASI
Akademi BİFO 2016
Başvuru Koşulları ve Akademi BİFO Programı Bilgileri

Borusan Sanat’ın düzenlediği Akademi BİFO programına başvuru ve sonraki aşamalar ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Başvuru sahiplerinin bu bilgileri dikkatle okumasını öneririz.

Başvuru için Temel Bilgiler

 1. Akademi BİFO’ya başvurmak için gerekli temel koşullar aşağıda belirtilmiştir. Başvuru sahipleri:
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı
  • 2 Eylül 2016 tarihinde kadınlar ve erkekler için 32 (otuz iki) yaşını aşmamış olmalı

 2. Akademi BİFO’ya başvurmak için www.borusansanat.com/akademibifo adresinde yer alan Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulup Madde 3’te istenen malzemelerin sağlanması gerekmektedir. Eksik ve geç başvurular dikkate alınmayacaktır.

 3. Başvurunun kabul edilmesi için aşağıdaki malzemelerin eksiksiz olarak sunulması gerekir:
  • Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (orijinal boyutunda, 300 dpi, JPG formatında)
  • Yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (orijinal boyutunda, 300 dpi, JPG formatında)
  • Mezuniyet (mezunsa) belgesinin bir kopyası (orijinal boyutunda, 300 dpi, JPG formatında)
  • Türkçe dilinde özgeçmiş (Microsoft Word [.doc] formatında iletilecek bu özgeçmişte sahne deneyimi, çalışılan kurumlar, ses tipi, alınan eğitimler, bilinen lisanlar ile dereceleri belirtilmelidir)
  • Ses kaydı (1 Mozart, 1 İtalyan, 1 Alman operasından ve ayrıca, isterse, başvuru sahibinin kendi seçtiği bir aryanın orijinal dilinde yapılmış ses kaydının başvuru ile iletilmesi gereklidir. Kayıt mümkün olan en iyi koşullarda yapılmış olmalıdır. Dosyalar .mp3, .wav veya .avi formatında doğrudan başvuru sayfasına yüklenecektir. Dosyalarda parçaların adları yazılı olmalıdır.)

 4. Başvuru sahipleri, Borusan Sanat’a yaptıkları bu başvuruyla, burada belirtilen koşulları karşıladıkları ve bunlara uyacaklarını peşinen kabul etmiş sayılır. Ayrıca başvurularında beyan ettikleri bilginin doğru ve gerçek olduğunu da beyan etmiş sayılırlar. Akademi BİFO Yöneticiliğine ilettikleri bilgiler elektronik olarak işlem görecek ve Borusan Sanat’ın veritabanında gerekli güvenlik koşulları çerçevesinde muhafaza edilecektir.

 5. Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2016 Cumartesi günüdür. Borusan Sanat bu tarihten sonra yapılan başvuruları kabul etmeyecektir.

  Akademi BİFO’ya Katılım Aşamaları
 6. Akademi BİFO ile ilgili tüm işlemler Borusan Sanat’ın oluşturduğu Akademi BİFO Yöneticiliğince yürütülecektir. Akademi BİFO’ya katılım, “Ön Eleme” ve “Dinletiler” (Odisyonlar) olmak üzere iki aşama sonrasında gerçekleşir.

  ÖN ELEME:
  Başvuru sahiplerinin gönderdiği ses kayıtları arasından Değerlendirme Kurulu tarafından 28 Ağustos–1 Eylül 2016 tarihleri arasında bir ön eleme yapılacaktır. Ön Eleme ile Dinletilere davet edilecek başvuru sahipleri belirlenir ve isimleri hem Borusan Sanat’ın internet sitesinden (www.borusansanat.com) duyurulur hem de kendileri e-posta yoluyla bilgilendirilir.

  DİNLETİLER:
  Dinletiler için seçilen başvuru sahiplerinin Akademi BİFO Yöneticiliğine (azulfikar@borusansanat.com) gönderecekleri bir e-posta ile katılımlarını teyit etmeleri gerekmektedir. Bu aşamadan sonra başvuru sahipleri Dinletilere katılabilecektir.
  Değerlendirme Kurulunun kararı bağlayıcı ve nihaidir.

  Dinletiler
 7. Dinletiler 25 Eylül–1 Ekim 2016 tarihleri arasında Borusan Sanat’ın merkezinde (İstiklal Caddesi No: 160A Beyoğlu 34433 İstanbul) Değerlendirme Kurulu huzurunda gerçekleştirilecektir. Tam tarih ve saatler ayrıca başvuru sahiplerine telefon ve/veya e-posta yoluyla bildirilecektir. Başvuru sahipleri, Dinletilerde 1 Mozart, 1 İtalyan, 1 Alman operasından seçtikleri aryaları orijinal dilinde söyleyecektir. Dinletilere kendi piyanistleri ile katılabilecekleri gibi, önceden repertuvarın Akademi BİFO Yöneticliğine iletilmesi durumunda piyanist Borusan Sanat tarafından sağlanacaktır. Başvuru sahipleri Dinletiler için notayı kendileri temin edecektir.
  Borusan Sanat veya Değerlendirme Kurulu üyelerinin ellerinde olmayan nedenlerle dinleti tarihleri ve saatlerinde değişiklik olabilir. Bu gibi durumlar başvuru sahiplerine, durumun ortaya çıkmasından hemen sonra bildirilecektir.

 8. Eğitim Programı
  8a.    Dinletilerde başarılı olup eğitim almaya hak kazanan başvuru sahipleri artık resmen katılımcı statüsüne sahip olurlar. Seçilen başvuru sahipleri, Akademi BİFO Eğitim Programına katılmalarını önleyecek herhangi bir durum söz konusu olduğunda, yerlerine yeni bir katılımcı seçilebilmesi için, bu durumu en kısa sürede Akademi BİFO Yönetciliğine bildirmekle yükümlüdür.
  Akademi BİFO Eğitim Programı kapsamında katılımcılar diksiyon, müzikal yorum ve stil (Sascha Goetzel), sahne ve dramaturji dersleri (Yekta Kara), yurtdışından gelen şancılardan şan konusunda ustalık sınıfı eğitimi alacaktır. Ders günleri öğrencilerin seçiminden sonra belirlenecek ve www.borusansanat.com adresinden duyurulacaktır. Eğitim Programındaki katılımcıların her birinin alacağı koçluk miktarına eğitimciler karar verecektir.

  8b.    Eğitim Programını tamamlayan katılımcılar arasında yapılacak bir son Dinletinin ardından seçilen şancılar Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın (BİFO) 30 Mart 2017 tarihinde seslendireceği, Richard Strauss’un Der Rosenkavalier (Güllü Şövalye) adlı operası için eğitim görecektir. Yekta Kara’nın sahneye koyacağı eseri, BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel yönetecektir. Katılımcılar, bu eğitim süresi boyunca Der Rosenkavalier’e yönelik olarak yurtdışından gelecek korrepetitörlerle çalışacak, sahne dersleri alacak ve yine Borusan Sanat tarafından sağlanacak eğitmenlerden Almanca diksiyon dersi alacaktır.
  Bu son eğitimde başarılı olan katılımcıların, 30 Mart 2017’de gerçekleşecek Der Rosenkavalier temsilinde, başrol dışındaki rollerde, yer alması hedeflenmektedir. Temsilin tamamen veya kısmen sahnelenmiş opera veya konser versiyonu olması Borusan Sanat’ın kararına bağlıdır ve bu karar katılımcılara önceden duyurulacaktır.
  Akademi BİFO programı, temel olarak BİFO’nun sahneleyeceği operalar için genç şancılarımıza eğitim olanağı sağlamak üzere oluşturulmuş olmakla beraber, Borusan Sanat, eğitime katılan tüm şancılara bir rol garantisi vermez.

  Eğitim Programı Akışı
 9. Eğitim Programı akışında Borusan Sanat’ın elinde olmayan nedenlerden ötürü değişiklikler olabilir. Borusan Sanat bu değişiklikleri katılımcılara minimum düzeyde yansıtmak için gereken çabayı gösterecektir.

  Devamlılık
 10. Eğitim Programına devamlılık zorunludur. Yurtiçi ve yurtdışından gelecek eğitmenlerin programında da bir aksama yaratmamak için, özel nedenlerle derse katılamayacak olan katılımcıların, dersten en az iki gün önce Akademi BİFO yöneticiliğinden izin alması gerekmektedir.

  Eğitim Malzemeleri
 11. Eğitimde kullanılacak nota vb. malzemeler telif kapsamındadır ve Borusan Sanat’ın sağlayacağı bu malzemeler yalnızca eğitim amaçlı kullanılacaktır. Katılımcıların bu malzemeyi ticari amaçlı kullanımından kaynaklanacak zarar ve tazminattan Borusan Sanat sorumlu değildir.

  Sertifika
 12. Borusan Sanat, Akademi BİFO Eğitim Programını başarıyla tamamlayan katılımcılara bir sertifika sunacaktır.

  Ücret
 13. Akademi BİFO Eğitim Programına katılım ücretsizdir. Ancak katılımcıların yol, konaklama vb. giderleri kendilerine aittir. Borusan Sanat bu masraflara yönelik herhangi bir destek sağlamamaktadır.
  Akademi BİFO Eğitim Programını bitirip 2016–2017 sezonunda sahnelenecek veya seslendirilecek operada rol almaya hak kazanan katılımcılar, yapılacak bir kontratla rollerine göre belirlenen bir kaşe almaya hak kazanır.

  Ses ve Görüntü Kayıtları
 14. Katılımcılar, Akademi BİFO Eğitim Programı kapsamında Borusan Sanat’ın video ve/veya ses kaydı yapması ve fotoğraf çekmesini ve bunları ticari olmayan, yalnızca tanıtım amaçlı kullanılacak olmasını kabul ve bu kullanımlar karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyeceğini peşinen beyan eder. Borusan Sanat da bu çerçevede katılımcıların video, ses kayıtları ve görüntülerini yalnızca Akademi BİFO Eğitim Programı ve Borusan Sanat’ın tanıtım faaliyetlerinde kullanacağını taahhüt eder.

  İptal
 15. Borusan Sanat, yeterli başvuru olmaması durumunda Akademi BİFO programını açmama hakkını saklı tutar.