BORUSAN İSTANBUL
FİLARMONİ ORKESTRASI
Onursal Şef

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası 2009-2020 yılları arasında sanat yönetmeni ve sürekli şefi olarak Sascha Goetzel ile çalışmalarını sürdürdü. Kuruluşundan 2009 yılına kadar BİFO’yu yöneten Gürer Aykal da onursal şef sıfatıyla sezon içinde BİFO ile konser veriyor.