BORUSAN İSTANBUL
FİLARMONİ ORKESTRASI

Rimsky-Korsakov: Scheherazade

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
Şef: Sascha Goetzel

BİFO’nun sanat yönetmeni ve sürekli şefi Sascha Goetzel ile kaydettiği ve Onyx firmasından yayımlanan üçüncü CD’si 2014 Temmuz’unda müzikseverlerle buluştu. Daha önce çıkardığı iki CD’de farklı müzik geleneklerini çokkültürlü bir mozaiğin parçaları olarak bir araya getiren BİFO, bu kez de Doğu müziğinin Avrupa’daki köklerine eğiliyor. CD’de Nikolay Rimski-Korsakov’un ünlü Şehrazat’ının yanı sıra Mili Balakirev, Mihail İppolitov-İvanov ve Ulvi Cemal Erkin gibi bestecilerin yapıtları da yer alıyor.

Tanıtımı BİFO’nun 2014 Temmuz’unda BBC Proms kapsamında verdiği konserden sonra Londra’da gerçekleşen CD, Rus Beşleri’nden Rimski-Korsakov’un ünlü Şehrazat’ı ile açılıyor. Bestecinin Binbir Gece Masalları’ndan aldığı ilhamla yazdığı yapıtta Prenses Şehrazat’ı temsil eden keman solosuna alışıldığı gibi arp değil, ut eşlik ediyor. Ayrıca ney, darbuka, def, bendir ve kudüm gibi geleneksel Türk ve Arap çalgıları da kullanılıyor. Mili Balakirev’in Kafkasya’da yaptığı bir gezi ardından bestelediği Islamey’de müthiş bir piyano solosu yer alıyor; müzik Avrupa ve doğu motifleri arasında gidip geliyor. Ardından Korsakov’un öğrencisi Mihail İppolitov-İvanov’un Kafkas Skeçleri’nden 1, 2 ve 4 numaralı süitleri seslendiriliyor. Kafkas Skeçleri, bu dağlık bölgenin kültürel zenginliğini ve özgünlüğünü yansıtıyor. Finalde ise Ulvi Cemal Erkin’in Köçekçesi var. Türk Beşleri’nden biri olan Erkin, orkestra için yaptığı bu bestede Türkiye’nin folklorik motiflerini Batı’nın senfonik müziği tarzında yorumluyor.

BİFO Sanat Yönetmeni ve Sürekli Şefi Sascha Goetzel CD’nin teması ile ilgili şunları söylüyor: “İstanbul, iki bin yılı aşkın bir süredir Doğu ve Batı’nın kaynaştığı nokta oldu. Yaratıcılık, çoğulculuk ve sanatsal özgürlük burada yeşerdi. Kenti bölen Boğaz’ı birçok kişi Asya ve Avrupa arasındaki sınır olarak görüyor. Oysa tektonik açıdan Avrasya tek kıtadır. Bernhard-Henry Lévi’nin söylediği gibi Avrupa bir bölge olmaktan ziyade, bir fikir olarak gelişmiştir. Kültürel arkaplan ve siyasi tarih ne olursa olsun, müzik ve sanat sınırları aşar. Biz çalışmamızda bu bölgelerden enstrümanlar da kullandık. Böylece aldığımız müzikal sonucun, yapıtlarını batılı orkestralar için hazırlarken bu bestecilerin kafasında var olan müzikaliteye daha yakın olduğunu düşünüyorum.”

Rimsky-Korsakov: Scheherazade
Rimsky-Korsakov: Scheherazade

NİKOLAY RIMSKİ-KORSAKOV (1844–1908)
Şehrazad, Op.35

MİLİ BALAKİREV (1837–1910)
Islamey, Oryantal Fantezi, Op. 18

MİHAIL İPPOLITOV-İVANOV (1859–1935)
Kafkas Skeçleri, Süit No.1 (1894)

ULVİ CEMAL ERKİN (1906–1972)
10. Köçekçe, Orkestra için Dans ve Rapsodi (1943) 

ONYX ürün sayfası

Sayfayı Paylaş